Cho thuê xe 29 chỗ

Với số lượng người từ 12 người trở lên mà mang theo hành lý nhiều thì nên thuê xe 29 chỗ để cho chuyến đi thêm thoải mái.